IZOBRAŽEVANJE CLIL v Dublinu

Učiteljica angleščine, Kristina Jenko Čekada, se je udeležila sedemdnevnega izobraževanja v začetku novembra v irski prestolnici Dublinu. Na tem izobraževanju so bile predstavljene različne teorije, modeli in tehnike integrativnega učenja CLIL, s katerimi so se številni udeleženci iz 15 evropskih držav dobro seznanili. Poleg tega so spoznali tudi precej kulturnih, zgodovinskih, geopolitičnih in jezikovnih značilnosti gostujoče države. Glavna ideja izobraževanja je bila: Fiat Evropa!, saj so predvsem učitelji tisti, ki ustvarjajo Evropo za prihodnje rodove s svojim znanjem in vrednotami.

 

 

TEČAJ V STOCKHOLMU

Tamara Urbančič se je oktobra v Stockholmu udeležila strukturiranega tečaja z naslovom ˝ Ključne kompetence v družbeno-kulturnem in izobraževalnem vključevanju prikrajšanih skupin: Učinkovite strategije poučevanja učencev s posebnimi potrebami, beguncev in migrantov v moji učilnici˝. Tečaja se je udeležilo 18 predstavnikov iz šestih držav, poleg spoznavanja metod dela z učenci s posebnimi potrebami in ostalimi marginalnimi skupinami, so tečajniki obiskali tudi mednarodno šolo Kista v Stockholmu in si na tej šoli ogledali potek pouka ter spregovorili z učenci. Udeleženci so si med seboj  izmenjali izkušnje in izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju med šolami. Več v prilogi.

 

TEČAJ NA MALTI

V času krompirjevih počitnic se je učiteljica naše šole Špelca Valenčič udeležila evropske mobilnosti v okviru programa Erasmus + na Malti. Tečaj z naslovom Creativity in teaching and learning through outdoor and indoor activities for a better students motivation je potekal v obmorskem turističnem kraju Sliema. 16 tečajnikov je prihajalo iz Poljske, Bolgarije, Romunije, Španije, Latvije, Estonije, Hrvaške in Slovenije. 7-dnevni program tečaja je potekal od jutra do poznega popoldneva v obliki predavanj, spoznavanj malteških znamenitosti skozi timsko delo – »Treasure hunters«, motivacijskih iger z delom s skupini ( Story cubes in Storytelling igra, Stop motion metoda pri delu z računalniki) ter ogledom malteškega ministrstva za izobraževanje. S šolskim delom, njihovim kurikulumom, načinom dela in poukom so se seznanili v času ogleda dveh velikih malteških osnovnih šol. V prvem delu tečaja so si ogledali St. Ignatius College Middle School, ki jo obiskujejo učenci do 16 leta. Kako poteka uresničevanje ciljev učencev športnikov, pa so si ogledali na nacionalni športni šoli, »Skola nazzjonali tal-sport«, ki je edino nacionalno središče športne odličnosti na Malti. To je šola, ki jo obiskujejo učenci s športnim talentom in imajo velik potencial za razvoj na izbranem področju športa. Je tudi edina šola, ki povezuje športni in akademski študij.

Tekom tečaja so si udeleženci izmenjali izkušnje na področju poučevanja skozi igro in delo z računalniki, skozi timsko delo z motivacijskimi igrami pa spoznavali tečajnike in njihovo kulturo. Z igro, druženjem, petjem, plesom in učenjem je tečaj zaključila polna pozitivnih vtisov, lastnih presežkov in mnenja, da takšne izkušnje v življenju in delu učitelja štejejo neprecenljivo vrednost.

(Visited 51 times, 1 visits today)
Dostopnost