SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI 4. DO 9. RAZREDA

Z nestrpnim pričakovanjem in velikim veseljem bomo v ponedeljek ponovno pozdravili vaše otroke/naše učence v šolskih klopeh. Odsotnost naših učencev je trajala kar 118 dni, zato si želimo, da bi bil povratek sproščen in brez zapletov.

Prilagamo nekaj obvestil, za dodatna pa smo vam na razpolago preko ustaljenih oblik komunikacije v zadnjih dveh mesecih.

V prostore šole vstopajo samo zdravi učenci ob uporabi zaščitne maske. Ob vstopu  si obvezno razkužijo roke in se v garderobi 2. in 3. triade (največ 5 učencev hkrati na primerni razdalji) preobujejo in počakajo v sprejemnem prostoru.

Učenci so dolžni upoštevati priporočila NIJZja o uporabi osebne varovalne opreme in dosledno izvajati higienska priporočila.

Učenci, ki pridejo s šolskim avtobusom, so dolžni upoštevati priporočila, ki veljajo za izvedbo prevozov šolarjev. Urnik šolskih prevozov ostane nespremenjen. Starše, ki imate možnost, da vaše otroke pripeljete in/ali odpeljete iz šole naprošamo, da se poslužujete te oblike prihoda in odhoda vaših otrok.

Učenci bodo v jutranjem varstvu do 7.10 počakali v sprejemnem prostoru, vendar samo v skupinah, iz istega razreda.  Ob 7.10 se odpravijo v svoje matične učilnice v nadstropju, po enakem razporedu kot pred prekinitvijo dela v šoli.

Vse učence iz Podgrada in ostale z lastnim prevozom pozivamo, da pridete v šolo med 7.25 in 7.30, da bo zmanjšana možnost mešanja med skupinami in razredi.

Malico bodo učenci prejemali v svojih matičnih učilnicah, kosilo bo za učence od 4. in 5. razreda organizirano ob 12.30, za učence od 6. do 9. razreda pa ob 12. 50, v jedilnici na označenih mestih pri mizah.

Po zaključenem pouku učenci 4. in 5. razreda, ki so vključeni v podaljšano bivanje ostanejo v matični učilnici ali z učiteljicami odidejo na zunanje površine. Učenci, ki imajo možnost, takoj po pouku odidejo domov.  Še enkrat pozivamo vse, ki imajo možnost odhoda domov, da se po zaključenih dejavnostih ne zadržujejo več v prostorih šole.

Spoštovani, zavedamo se številnih omejitev in ovir, se pa kljub temu veselimo ponovnega srečanja z našimi učenci in upamo na uspešen zaključek šolskega leta!

Priporočila prejmejo vsi starši v elektronski obliki. Priporočila bodo obešena na šolski spletni strani in na oglasnih deskah. 

Ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili različna navodila in priporočila za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

(Visited 60 times, 1 visits today)
Dostopnost