Leto 2022 je v Sloveniji supervolilno leto. Polnoletni državljani Slovenije, državljani EU (s prijavljenim prebivališčem v RS) in tujci, državljani tretjih držav (s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS) so že izbrali predstavnike v parlament na državnozborskih volitvah. V prihodnjih mesecih se bodo lahko udeležili tudi lokalnih in predsedniških volitev, na katerih bodo izvolili lokalne predstavnike in predsednika države.

Tudi učenci smo imeli priložnost spoznati proces demokratičnih volitev. Organizatorka šolske prehrane in mentorica šolske skupnosti sta nas usmerjali pri organizaciji in izvedbi volitev za izbor šolske malice, ki nam je bila postrežena v sredo, 15. septembra.

Kako je vse potekalo?

Na prvi šolski dan smo učenci izvolili predsednike razredov. Naslednji dan smo oddali predloge šolske malice. Nato smo predsedniki razredov na sestanku volilne komisije pregledali prispele predloge in povprašali kuharice, ali jih lahko uresničijo. Prispelo je 18 predlogov, umaknili smo jih 7, saj so se nekateri ponovili ali pa so bili nepopolni. Po pouku smo predsedniki razredov pripravili pripomočke za volitve (volilne skrinjice, volilne listke, volilne sezname, pregrade za tajno glasovanje in zbirnik predlaganih malic). Naslednji dan smo na šoli organizirali volitve.

Učenci so se ob prihodu na volišče predstavili in prevzeli volilni listek. Vsak učenec je odšel za pregrado, kjer je na volilnem listku obkrožil željen predlog. Volilni listek je nato oddal v volilno skrinjico. Ves postopek volitev smo nadzirali predsedniki razredov. Po končanih volitvah je volilna komisija preštela glasove, razglasila volilno udeležbo in izvoljen predlog (pica in malinovec).

Kot predsednica 8. razreda sem bolje spoznala organizacijo in izvedbo volitev ter se seznanila s samim procesom. Vesela sem, da sem bila lahko del tega in z veseljem bi to ponovila.

Uma Ceglar, učenka 8. razreda

(Visited 85 times, 1 visits today)
Dostopnost