PLASTENKE ZA JUNAKE 3. NADSTROPJA

PLASTENKE ZA JUNAKE 3. NADSTROPJA

Po zgledu OŠ Toneta Tomšiča Knežak je tudi naša šola zavihala rokave in stopila v akcijo.

Vemo in verjamemo, da naš okoliš premore veliko dobrih ljudi.

Do konca februarja bomo zbirali plastenke pijač v velikosti 0.5L – 3L. Plastenke ne smejo biti stisnjene. Zamaške od plastenk dostavite v šolo, saj še vedno zbiramo zamaške za Tima.

Hvaležni bomo, če boste plastenke prinesli v vrečkah (npr. vrečke za smeti), saj nam boste s tem olajšali prenos do zbirnega centra.

Več o sami akciji si lahko preberete na povezavi:
https://junaki3nadstropja.si/plastenke-za-junake/

V naprej se vam zahvaljujemo za pomoč!

Izbor besedil za Cankarjevo tekmovanje 2023/24

Izbor besedil za Cankarjevo tekmovanje 2023/24

“Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.” – G. R. R. Martin

OSNOVNA ŠOLA:

 • 1. razred:
   Ela Peroci: Muca Copatarica
 • 2. in 3. razred:
   Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji
 • 4. in 5. razred:
   Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
 • 6. in 7. razred:
   Maša Ogrizek: Lisičja luna
 • 8. in 9. razred:
   Irena Androjna: Modri otok

Tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda bo v sredo, 3. 4. 2024
Selekcijsko tekmovanje za učence 8. in 9. razreda pa bo po sledečem razporedu:
 – Šolska stopnja tekmovanja: torek, 28. 11. 2023
 – Regijska stopnja tekmovanja: torek, 16. 1. 2024
 – Državna stopnja tekmovanja: sobota, 16. 3. 2024

Želimo vam veliko prebranih ur, v katerih boste prepotovali tisoč življenj.

Učiteljice slovenščine

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Oddelek za družbene dejavnosti  

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17, 18/21) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-7/2021-14 z dne 1.7.2021, objavljajo


Razpis prostih mest za šolsko leto 2022/2023 v naslednjih programih:

– celodnevni program (9-urni program),

– poldnevni program  (6-urni program)

in v naslednjih enotah vrtcev:

1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,

2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,

3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,

4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,

6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.

Vpis bo potekal:

– od 28. marca do 1. aprila 2022,
– vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
– v sredo, 30. marca 2022, med 7. in 17. uro.

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.


Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2021/2023 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.


Številka: 602-2/2022-1

Datum: 15.2.2022

                                                                                                               Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                       Emil Rojc

(Visited 1.706 times, 1 visits today)
Dostopnost