Zdrav živlenjski zlog

Z mesecem septembrom 2010 je z izvajanjem v šolskem športnem okolju pričel projekt Zdrav življenjski slog katerega izvajanje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja) in Ministrstva za šolstvo in šport.
Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje.

Naša šola se udeležuje projekta od 2012-ga leta.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost