SREDA, 19. 5. 2021

Na današnjem zoomu je bilo poleg našega tima še 68 udeležencev, s katerimi smo prijetno in uspešno sodelovali. Spoznavali smo izobraževalne sisteme drugih držav in globalne cilje trajnostnega načina življenja. Izvedli smo veliko igric na temo okoljevarstva in poslušali smo predstavitev o recikliranju ter onesnaževanju okolja.

UČENCI ERASMUS+

Dostopnost