OŠ RUDOLFA UKOVIČA ŽE TRETJIČ USPEŠNA PRI PRIJAVI NA ERASMUS+

OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad se je v začetku letošnjega leta odločila, da v  program ERASMUS+  vključi poleg učiteljev tudi učence. Preko portala eTwinning je poiskala tri različne tematike in mednarodna partnerstva. Pri prijavi na ukrep KA229 je sodelovala v dveh partnerstvih, ena prijava je bila uspešna! Program Erasmus+  vodi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Na tokratnem razpisu je bilo v partnerstvih uspešnih 128  vrtcev, OŠ in SrŠ iz Slovenije, med njimi je tudi naša šola.

Tako učitelji kot učenci so zadovoljni, da je uspela prijava projekta »Education to Action: Web of life« v katerem sodelujejo poleg naše šole še:  OOU Mirce Acev Gjorce Petrov iz Skopja (Severna Makedonija), Scoala Gimnaziala Romanu iz Braila (Romunija), College Eleonore de Provence iz Monsegur (Francija) ter Zakladni skola iz Velehrad (Češka republika)

Z izbranimi dejavnosti bomo mentorji 250-im učencem iz petih držav EU omogočili, da razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja, za izboljšanje varstva okolja in za racionalno rabo energije in materialov. Tako se bodo učenci poglobili v naslednje tematike: recikliranje, podnebne spremembe, zdrave navade, onesnaževanje in ekosistemi.

Mednarodna dimenzija projekta bo spodbudila učence, da bodo razvijali različna stališča, poglede in razumevanje okoljevarstvenih problemov in jih izmenjevali med seboj. To bo pripomoglo tudi k strpnosti do stališč in kulturnih pristopov v drugih državah.

Učenci tretje triade bodo z vrstniki iz drugih držav sodelovali večinoma virtualno preko portala eTwinning.  V okviru projekta je predvidenih tudi 5 izmenjav med državami, vendar bodo izvedene z zamikom in glede na situacijo ukrepov v zvezi s korona virusom.

POVZETEK MOBILNOSTI

To poletje so se učitelji OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad intenzivno udeležili strukturiranih tečajev za mobilnost osebja v sklopu  evropskega programa Erasmus +;  projekt  »Opolnomočenje učiteljev za sodobne izzive v poučevanju«. Učiteljici Maja Štembergar...
(Visited 345 times, 1 visits today)
Dostopnost