UČITELJI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

 

 

 

RAZRED RAZREDNIČARKA
1.r. Martina Štemberger
2.r. mag. Tina Renko
3.r. Suzana Poropat
4./5.r. Irena Kresevič 
6.r Tea Artiček
7.r. mag. Kristina Jenko Čekada
8.r/9.r. Sara Tavić

 

 

 

ZAPOSLEN PREDMETI/DELO
Tea Artiček GEO, OPB
Vesna Babnik NAR, KEM, BIO, Organizator prehrane
Tjaša Ceglar Pomočnica ravnatelja VVE, vzg., vzg. – pom. vzg. heterogeni oddelek 1 – 3 let
Tatjana Dekleva Čistilka
Matej Grahor Ravnatelj, OPB
Suzana Grlj RP 4/5, DOP, GOS, ISP, OPB
Melita Iskra Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice kombinirani oddelek 1 – 6 let
Rafaela Ivančič Bubnič Tajnik VIZ
Tanja Jagodnik Kuharica
Tatjana Jagodnik Računalnikar, TIT, IP, ID-9
Anica Jelenič Kuharica
Kristina Jenko Čekada TJA, RP 4/5, RP 3, IP, DOD
Alenka Kastelic Novak Porodniški dopust
Metka Kerznar Kuharica
Tadeja Kerznar Vzgojiteljica kombinirani oddelek 1 – 6 let
Damjana Kinkela RP 4/5, GUM, OPZ, MPZ
Jožef Knafelc LUM, IP
Irena Kresevič RP 4/5, DOP
Aleks Maglica Hišnik
Marija Mahne Čistilka, kuharski pomočnik,
Jakob Marn Knjižnica, VVO, OPB
Maja Novaković Vzgojiteljica heterogeni oddelek 1. star.  obd. 1 – 3 let
Helena Padovan Vzgojiteljica heterogeni oddelek 2. star. obd. 3 – 6  let
Suzana Pečar OPB
Rozana Petrač Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice heterogeni oddelek 3 – 6 let
Maja Tomažinčič Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice kombinirani oddelek 1 – 6 let
Tjaša Poklar Svetovalno delo, VVO, OPB
Suzana Poropat Porodniški dopust / RP 3
Martina Prosen Računovodja
mag. Tina Renko RP 2, DOP
Ava Slejko ŠPO, IP, NIP, RP 1, RP 4/5
Hermina Šajina Čistilka
Vanja Šajina Čistilka, perica
Dolores Štembergar Svetovalno delo, DSP
Maja Štembergar Prosen SLJ, DOP, ID-9, OPB
Darja Štemberger Vzgojiteljica – pom. vzg. heterogeni odd. 1 – 3 let, komb. odd.
Martina Štemberger RP 1, RP 2, NIP, DOP
Aljaž Štrancar ZGO, DKE, IP
Sara Tavić MAT, FIZ, DOP, DOD
Špelca Valenčič Porodniški dopust

(Visited 3.691 times, 1 visits today)
Dostopnost