IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. do 9. razred)

V dokumentu si lahko prebereš več o ponujenih  obveznih izbirnih predmetih za šolsko leto 2022/2023.

Učenci od 7. do 9. razreda morajo izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko tudi 3 ure s soglasjem staršev. Večino obveznih izbirnih predmetov poslušajo eno uro tedensko. Obvezni izbirni predmeti so enoletni ali triletni. V obsegu 2 ur ali manj lahko uveljavljajo tudi glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Obiskujejo lahko izbirni predmet, ki ga še nisi obiskovali (če je izbirni predmet samo enoletni).

Drugi tuji jezik: italijanščina si lahko izberejo tudi kot neobvezni izbirni predmet, ki ga obiskujejo 2 uri tedensko in je ocenjen. Če izberejo neobvezni izbirni predmet italijanščina, morajo izbrati še 2 uri obveznih izbirnih premetov.

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4. do 6. razred)

Neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 6. razreda v predmetniku osnovne šole predstavljajo razširjeni del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami.

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odločijo. Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen.

(Visited 241 times, 1 visits today)
Dostopnost